Villkor och regler for användning av hemsidan

Läs nedanstående villkor noggrant innan du går in på hemsidan. Genom att gå in på hemsidan accepterar och är bunden till villkoren nedanför.

Denna hemsida ägs och drivs av:

Salfarm Danmark A/S
CVR nr. 67 45 62 11
Nordager 19
6000 Kolding
Danmark

Tlf. nr. +45 75 52 94 13
e-mail: info@salfarm.com

Innehållet på denna hemsida är gjord tillgänglig såsom den är.

Salfarm lämnar ingen garanti gällande hemsidan eller innehållet härav.

Salfarm förbehåller sig rätten att uppdatera hemsidan och upphöra att ge åtkomst till hemsidan. Salfarm är inte ansvarig för omkostnader, förluster eller skador som uppstår som följd av användning av hemsidan, oavsett om Salfarm eller en representant haft kännedom om detta fel på hemsidan. Informationen på hemsidan får under inga omständigheter tolkas som råd eller uppmaning till att köpa, sälja eller en rekommendation om inte uttryckligen anges av Salfarm.

Innehållet av hemsidan ska inte betraktas som ett bindande erbjudande om inte annat uttryckligen överenskommits eller meddelats.

Länken som är tillgänglig på hemsidan är endast för användarens information. Salfarm ansvarar inte för material som produceras eller på annat sätt görs tillgängligt av redjepart, oavsett om detta detta material kan nås via en länk på hemsidan. Sådan tredjepart ska på deras egna hemsida ange de av lagen krävda information om sig själva, och Salfarm är inte ansvariga för eventuella saknad eller otillräcklig information.

Alla immateriella rättigheter förbehålls. Publicering, kopiering, överföring eller lagring av hemsidan, helt eller delvis, är inte tillåten utan ägarens tillstånd. Förbudet gäller inte lagring på datorn eller utskrift för personligt bruk, liksom att tillhandahålla klientguider och doseringsformulär till slutanvändare/husdjursägare.

Salfarm behandlar personupplysningar för användare av hemsidan som skapar login. Du kan läsa mer om Salfarms persondatapolitik här.