Om Salfarm

Salfarm är ett danskägt företag som sedan 1979 har sålt veterinära läkemedel, frihandelsprodukter och vaccinationsutrustning till djur. Vår organisation omfattar försäljning, service och utveckling och registrering av nya läkemedel.

2010 grundades Salfarms Scandinavia AB i Sverige och 2016 anslöt Salfarm Scandinavia AS till Norge.

V har huvudkontor i Kolding med lager, kyllager, transport och kontorsfaciliteter. Vi har egna konsulenter i alla tre länder och våra erfarna produktspecialister som finns redo med professionell rådgivning om våra produkter och djurens hälsa.

I de andra nordiska länderna och i flera europeiska länder har vi bra samarbetspartners, som säljer utvalda delar av vårt produktsortiment.

Salfarm verkar och är certifierade efter EU´s nuvarande GMP/GDP-riktlinjer.

Vi samarbetar med våra leverantörer i danska tester och kliniska försök, vilket krävs för registrerings- eller marknadsföringsändamål.

Salfarm har långvariga kontakter inom det veterinära området –  liksom  till internationella institut och myndigheter. Vi sponsrar relevanta veterinärevenemang.

Vårt mål

  • Möta användarens förväntningar genom expertis inom kvalité, produktutveckling och marknadsföring av veterinärmedicinska läkemedel och tillbehör.
  • Att vara innovativa
  • Att vara bäst inom vårt affärsområde

Salfarm har tillstånd för partihandel med läkemedel inom EU/EES.
Tillståndet kan ses på EudraGMDPs hemsida.

Kom i kontakt med oss

Vi hjälper dig om du har några frågor. Skriv till oss på nedanstående länk.