Uniferon® 200

järndextran 200 mg/ml
injektionsvätska, lösning, för smågrisar

Downloads

Produktresumé Bipacksedel Uniferon spruta för mjuka plastflaskor Läs mer om Uniferon här

Varför välja Uniferon® 200?

SNABBARE VÄXT OCH VIKTÖKNING

Försök har visat, att griskultingar som får Uniferon® 200, i genomsnitt har en viktökning på 258 g om dagen fram till det 34-e levnadsdygnet, och en motsvarande hög vikt efter avvänjning. Det innebär högre produktionsavkastning och bättre inkomst för dig.

BÄTTRE HÄLSA

Griskultingar har i genomsnitt behov av 7 mg järn dagligen för att förbli friska. Med bara en injektion av Uniferon® 200 kan du ge griskultingarna allt det järn, de behöver för att förbli friska fram till slakten.

FULLSTÄNDIG UPPTAGNING

Uniferon® 200 innehåller högkvalitetsjärndextran, som upptas fullständigt av griskultingen. Det innebär, att köttet är utan missfärgning och att det uppnås full värde vid slakt.

GLOBAL GODKÄNNANDE

Uniferon® 200 är det enda järntillskottet för injektion, som har godkänts av hälsomyndigheterna i Europa och Asien samt av de amerikanska hälsomyndigheterna FDA (Food and Drug Administration).

NATURLIGA INNEHÅLLSÄMNEN

Uniferon® 200 innehåller järndextran, som består av säkra, naturliga komponenter – och i motsats till andra järntillskott, ingår inte cyanid i framställningen.

GODKÄNDA RESULTAT

Verkan av Uniferon® 200 har dokumenterats i försök, som följer riktlinjerna för internationell god klinisk praxis vid kliniska försök med djur.

SÄKER TILLDELNING

Uniferon® 200 framställs efter samma standarder, som dem, som krävs för läkemedel för människor – och undersökningar har visat, att järndextranet i Uniferon® 200 är tillräckligt säkert för att det kan ges i doser upp till 300 mg.
Tilmeld nyhedsbrevchevron-up-w