Phosphor-Bovisal®

Downloads

Flytande kompletteringsfoder för nötkreatur Phosphor-Bovisal® är en gel för oral tilldelning av kalcium- och fosformineral för nötkreatur efter kalvning Phosphor-Bovisal® har hög bio-tillgänglighet, är välsmakande och verkar inte lokalirriterande Upp till 2/3 av nötkreatur som lider av mjölkfeber kan ha en subnormal nivå av både fosfor och kalcium (Källa: A. Hermülheim) Profylaktisk tilldelning av peroral kalcium-supplement utan fosfor kan sänka aktiviteten av parathormon. Detta har påverkan på njurens produktion av 1,25 dihydroxy-vitamin D och sänker upptag av fosfor från tarmen (Källa: B.M. Leno et al. 2017)

Användning

Supplement vid förebyggelse eller efter behandling av kalcium- och fosforbrist hos nötkreatur. Vid akut kalcium- eller fosforbrist rekommenderas behandling i samråd med ansvarig veterinär Phosphor-Bovisal® kan efterföljande användas som supplement om det värderas att ha fördelaktig effekt. Produktblad Dyrlægemagasinet (DK)
Tilmeld nyhedsbrevchevron-up-w