THE IRON LEAGUE – Optimal järnvård ger vinnande grisar!

NYTT STUDIE VISAR VIKTIGHETEN AV 2: A JÄRNINJEKTION

Det är välkänt att grisar behöver järninjektion efter födseln och under laktationsperioden eftersom de föds med låga järnreserver, har en extremt hög tillväxttakt och inte täcker sitt järnbehov genom suggmjölken.

Nu visar forskningsresultat från University of Kentucky i Lexington, USA, stora fördelar för hälsa och tillväxt hos grisar som får 2 injektioner järn på vardera 1 ml (200 mg/ml):

  • Ökad tillväxttakt
  • Högre vikt vid övergång till tillväxtavdelning
  • Förbättrad mag-/tarmhälsa
  • Förbättrad energiomsättning
  • Minskning av foderbehov upp till 3,6 kg/gris

Utan tillräckligt med järn kommer grisarnas fulla potential inte att utnyttjas – även om hälsan, skötseln, anläggningarna och genetiken i övrigt är optimala.

Uniferon har utvecklats för optimalt järninjektion av högsta kvalitet.

Läs mer information från studien här

Globalt godkännande

Uniferon® är det enda injicerbara järnet för smågrisar som godkänts av medicinska myndigheter i Europa, Asien och av Food and Drug Administration (FDA) i USA

Snabbere tillväxt

Uniferon är forskningsdokumenterad: ökar hemoglobinnivån och den genomsnittliga dagliga tillväxten

Naturlig formel

Uniferon® är ett starkt bundet järnkomplex framställt utan användning av organiska lösningsmedel eller cyanid vilket undviker spärrester av dessa komponenter

UNIFERON® –JÄRNINJEKTION I HÖGSTA LIGAN

Uniferon® 200 mg/ml är ett järninjektion för smågrisar som ger dokumenterad snabbare tillväxt

Uniferon® har utvecklats av den danska tillverkaren och marknadsledaren inom järninjektion, Pharmacosmos och syftar till att främja bättre hälsa och snabbare tillväxt – för förstklassiga grisar!

Den naturliga formeln är fri från organiska lösningsmedel och cyanid och Uniferon® är globalt godkänt som det enda järninjektionen i sitt slag.

Se Uniferon-studien här 

SÅ MYCKET JÄRNINJEKTION BEHÖVER SMÅGRISAR

Grisar föds med ca. 50 mg järn i kroppen, varav 90% redan är bundet som hemoglobin. Smågrisar behöver 67 mg järn per kg tillväxt. Järntillförseln via suggans mjölk är begränsad till 1-2 mg/dag. Det finns därför ett behov av att tillsätta minst 325 mg extra järn under digivningsperioden – vilket enkelt görs med 2 sprutor Uniferon®

Uniferon® är en 20% lösning vilket har fördelen att varje smågris bara behöver injiceras med 1 ml åt gången. Det är både lättare och utan obehag för smågrisen att få en så liten volym injicerad.

KORREKT INJEKTIONSTEKNIK GARANTERAR OPTIMAL DOSERING

För att vara säker på att järnlösningen doseras och deponeras korrekt krävs en bra injektionsteknik. Om det injiceras felaktigt kommer det inte att finnas 200 mg järn tillgängligt och underdosering kommer att orsaka anemi hos grisen.

Der finns flera möjliga injektionsställen på en smågris men 90% av alla järninjektioner görs bakom örat som en intramuskulär injektion i nackmuskeln:

Håll grisen mot kroppen och injicera 2-3 cm bakom örat.