Välkommen till Sarah Appel

Vi har från och med 15/11-2021 anställt Sarah Appel som Sales & Marketing Director. Sarah ska primärt arbeta med management, strategi och utveckling. Hon har 20 års erfarenhet från branschen och vi ser fram emot att få glädje av hennes kompetens. Sarah är Sales & Marketing Director för Sverige, Danmark och Norge