Välkommen till Michael Degn-Mortensen

Vi har utökat personalen igen och välkomnar nu Michael Degn-Mortensen till teamet. Michael har anställts som CFO, är utbildad revisor Cand. merc. aud., och kommer att ansvara för ekonomi, HR, lager och IT i Salfarm.