Når du har loggat in som djurhälsopersonal, kan du under varje produkt finna vägledningar och annat material såsom:

  • användarvägledningar
  • dosvägledningar
  • kundvägledningar
  • produktblad