Parvoerybac®

Porcine parvovirus, stam CAPM V198, S-27, inaktiverat
Erysipelothrix rhusiopathiae, serotype 2, stam 2-64, inaktiverat

 

Produktresumé
Bipacksedel

Ytterligare information:

Djurvårdspersonal kan logga in för att få mer information, produktkatalog, datablad, instruktioner, etc.: