HDN kanyler – Highly Detectable Needle

Artikelnummer:

1610A – HDN 16G x 1,0 – 1,6 x 25 mm
1615A – HDN 16G x 1,5 – 1,6 x 38 mm
1858A – HDN 18G x 5/8 – 1,3 x 16 mm
2050PI – HDN 20G x 0,5 – 0,9 x 13 mm
2038P – HDN 20G x 3/8 – 0,9 x 9 mm

HDN – Särskilt spårbar kanyl.

 • Spårbarhet
  HDN-kanylen i rostfritt stål är den mest spårbara kanylen på marknaden
 • Hålbarhet
  HDN-kanylen har standard hållbarhet men den högsta spårbarheten och används i situationer där kombinationen av den högsta spårbarheten och den minsta storleken önskas
 • Skärpa
  Den precisionsslipade spetsen är ultraskarp
 • Förpackning
  Med de färgkodade askarna och kanylhylsorna är det lätt att identifiera kanylstorlekarna

HDN särskilt spårbare kanyler – 100 kanyler per ask