Hyobac® App Multi Vet.

Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, stam WSLB 3012.
Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 5, stam WSLB 3079 / serotype 6, stam WSLB 3075.
Apx I toksoid.
Apx II toksoid.
Apx III toksoid.

Produktresumé
Bipacksedel

Ytterligare information:

Djurvårdspersonal kan logga in för att få mer information, produktkatalog, datablad, instruktioner, etc.: