Hyobac® App 2 Vet.

Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, stam WSLB 3012
APX II toksoid stam WSLB 3012
APX III toksoid stam WSLB 3012

Produktresumé
Bipacksedel

Ytterligare information:

Djurvårdspersonal kan logga in för att få mer information, produktkatalog, datablad, instruktioner, etc.: