Fisk kanyler

Vi har också kanyler till vaccination av fisk, ring för närmare information.