Aivlosin®

Produktresumé och bipacksedel
(Bipacksedeln finns sist i dokumentet)

Ytterligare information:

Djurvårdspersonal kan logga in för att få mer information, produktkatalog, datablad, instruktioner, etc.: